Knjižnica danes

Centralni oddelek hrani 30.000 enot gradiva in prejema več kot 50 naslovov časopisja. Del gradiva je v učilnicah in kabinetih kot neposreden pripomoček za pouk. Knjižničarke se trudimo, da je na voljo čim več strokovnega gradiva s področij, ki so zanimiva za naše...